Verkehrsabgaben bis 2013

Anhänger

Verkehrsabgaben für Anhänger an Motorwagen

NutzlastAbgabeNutzlastAbgabeNutzlastAbgabe
bis 0,500 tFr. 112.5011,501-12,000 tFr. 611.2023,001-23,500 tFr. 1'215.00
0,501-1,000 tFr. 131.2012,001-12,500 tFr. 637.5023.501-24,000 tFr. 1'241.20
1,001-1,500 tFr. 150.--12,501-13,000 tFr. 663.7024,001-24,500 tFr. 1'267.50
1,501-2,000 tFr. 168.7013,001-13,500 tFr. 690.0024,501-25,000 tFr. 1'293.70
2,001-2,500 tFr. 187.5013,501-14,000 tFr. 716.2025,001-25,500 tFr. 1'320.00
2,501-3,000 tFr. 206.2014,001-14,500 tFr. 742.4025,501-26,000 tFr. 1'346.20
3,001-3,500 tFr. 225.--14,501-15,000 tFr. 768.7026,001-26,500 tFr. 1'372.50
3,501-4,000 tFr. 243.7015,001-15,500 tFr. 795.0026,501-27,000 tFr. 1'398.70
4,001-4,500 tFr. 262.5015,501-16,000 tFr. 821.2027,001-27,500 tFr. 1'425.00
4,501-5,000 tFr. 281.2016,001-16,500 tFr. 847.5027,501-28,000 tFr. 1'451.20
5,001-5,500 tFr. 303.7016,501-17,000 tFr. 873.7028,001-28,500 tFr. 1'477.50
5,501-6,000 tFr. 326.2017,001-17,500 tFr. 900.0028,501-29,000 tFr. 1'503.70
6,001-6,500 tFr. 348.7017,501-18,000 tFr. 926.2029,001-29,500 tFr. 1'530.00
6,501-7,000 tFr. 371.2018,001-18,500 tFr. 952.5029,501-30,000 tFr. 1'556.20
7,001-7,500 tFr. 393.7018,501-19,000 tFr. 978.7030,001-30,500 tFr. 1'582.50
7,501-8,000 tFr. 416.2019,001-19,500 tFr. 1'005.0030,501-31,000 tFr. 1'608.70
8,001-8,500 tFr. 438.7019,501-20,000 tFr. 1'031.2031,001-31,500 tFr. 1'635.00
8,501-9,000 tFr. 461.2020,001-20,500 tFr. 1'057.5031,501-32,000 tFr. 1'661.20
9,001-9,500 tFr. 483.7020,501-21,000 tFr. 1'083.7032,001-32,500 tFr. 1'687.50
9,501-10,000 tFr. 506.2021,001-21,500 tFr. 1'110.0032,501-33,000 tFr. 1'713.70
10,001-10,500 tFr. 532.4021,501-22,000 tFr. 1'136.2033,001-33,500 tFr. 1'740.00
10,501-11,000 tFr. 558.7022,001-22,500 tFr. 1'162.5033,501-34,000 tFr. 1'766.20
11,001-11,500 tFr. 585.0022,501-23,000 tFr. 1'188.7034,001-34,500 tFr. 1'792.50

Besondere Arten von Anhängern (jährliche Verkehrsabgabe)

 Abgabe Fr.
Wohnanhänger, Sattel-Wohnanhänger75.00
Sportgeräteanhänger, Sattel-Sportgeräteanhänger75.00
Anhänger für Schausteller31.20
Anhänger an Motorrädern und Kleinmotorrädern12.50